Vartiointipalvelut

Minkä lupaamme, sen teemme

"Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on avointa, pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Kuuntelemalla ja keskustelemalla luomme vartiointikokonaisuuden, joka täyttää asiakkaidemme tavoitteet ja tarpeet. Tärkeintä on, että etsimme yhdessä toimivimman ratkaisun.

Olemme joustavia ja kehitämme palvelujamme asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan, eli he eivät sitoudu vain yhteen toteutukseen. Tarkastelemme yhteistyötämme tasaisin väliajoin, esimerkiksi kolmen kuukauden ja puolen vuoden kuluttua.

Vartijamme ovat sekä turvallisuuden että asiakaspalvelun ammattilaisia. Henkilöstö viihtyy meillä, ja vartijoillamme on selkeä halu ideoida ja kehittää työtään.”

Mikko Tähtinen, Aluepäällikkö

Tehokasta ja taloudellista vartiointia

Vartijamme ovat koulutettuja turvallisuuden ja asiakaspalvelun ammattilaisia. Ennakoimme ja ennaltaehkäisemme. Valvomme tehokkaasti ja taloudellisesti.

Paikallisvartiointi
Vartioimme paikan päällä teollisuuslaitoksia, varastoja, kauppakeskuksia, sairaaloita, tuotantolaitoksia ja toimistorakennuksia. Suunnittelemme toimintamme tehokkaasti, ja tavoitteemme on ehkäistä vahingot jo ennalta.
Paikallisvartijat huolehtivat myös kulunvalvonnasta, avaimista, ovien kaukoavauksista, järjestyksestä ja turvallisuudesta kiinteistöissä sekä ensitoimista hätätapauksissa. He hoitavat palvelupyynnöt ja hälytystilanteet.

Piirivartiointi
Piirivartija tarkastaa ja valvoo asiakkaidemme kiinteistöjä, kytkee hälytyslaitteet sekä tekee avaus-, sulku- ja vartiointikierrokset ja henkilökunnan poistumistarkastukset.
Piirivartija estää ja pienentää asiakkaillemme kohdistuvia haittoja, esimerkiksi tuotannonpysähdyksiä. Hälytystilanteessa kohteeseen saapuu lähin paikannuslaitteella varustettu auto.

Aulavartiointi
Aulavartijamme ovat koulutettuja turvallisuusalan ammattilaisia, joiden työssä asiakaspalvelu ja turvallisuus yhdistyvät luontevasti. Luomme palvelun asiakkaidemme toiveiden mukaan. Aulavartijamme hoitavat myös kulunvalvonnan, postituksen, kokousjärjestelyt sekä valvovat turvallisuusohjeiden noudattamista ja hallinnoivat kiinteistön turvateknisiä laitteita.

Turvatarkastukset
Teemme turvatarkastuksia muun muassa lentokentillä, satamissa, oikeuslaitoksissa ja tuotantolaitoksissa. Turvatarkastusten tavoitteena on rikosten estäminen sekä turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitäminen.
Noudatamme turvatarkastustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja huolehdimme työntekijöidemme asianmukaisesta koulutuksesta.
Turvatarkastajan toimenkuvaan voi kuulua muitakin erikseen sovittavia työtehtäviä, kuten kiinteistön paikallisvartiointi valvomotoimintoineen.

Yleisötilaisuudet
Huolehdimme niin pienten kuin suurtenkin yleisötilaisuuksien turvallisuudesta. Suuriin tapahtumiin järjestämme kaikki tarvittavat turvallisuusratkaisut alkaen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmista. Pienemmissä tilaisuuksissa huolehdimme järjestyksenvalvonnasta sekä eteispalveluista.

Teollisuuden turvallisuus
Valvomme niin teollisuuden työntekijöiden, kiinteistöjen kuin koneidenkin turvallisuutta ympäri Suomea. Ennaltaehkäisemme riskit, sillä päämääränämme on tuotannon häiriötön jatkuminen.
Teollisuusvartijamme ylläpitävät jatkuvaa osaamista ja kouluttautuvat niin, että tiedot ja taidot vastaavat yritysten vaatimuksia. Työntekijämme perehtyvät asiakkaidemme toimialojen erityspiirteisiin ja tuntevat myös palo- ja pelastusalan.
Tarjoamme myös tuotantolaitosten omalle henkilökunnalle esimerkiksi työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutuksia.
Hoidamme teollisuusalueilla muun muassa seuraavia tehtäviä: aulapalvelut, tarkastuskierrokset, porttivalvomotehtävät, ajoneuvo- ja henkilöliikenteen valvonta (myös puhallutukset), työturvallisuuden valvonta, palo- ja pelastusalan tehtävät sekä asiakkaan teknisten järjestelmien mittareiden seuraaminen.

Sairaaloiden turvallisuus
Sairaaloissa suojelemme niin potilaita, henkilökuntaa kuin vierailijoitakin. Sairaalaympäristössä jo pelkkä vartijan paikalla olo ennaltaehkäisee merkittävästi uhkaavia tilanteita. Valvontamme päämääränä on, ettei alueelle myöskään pääse asiattomia henkilöitä ja ettei kenenkään omaisuutta vahingoiteta tai varasteta.
Sosiaali- ja terveysalan toimipisteissä työntekijämme korostavat ystävällistä asiakaspalvelua ja henkivät rauhallista asennetta.

Kaupan alan turvallisuus
Kaupan alalla haluamme ehkäistä anastuksia ja varmistaa, että myymälöissä on rauhallinen ilmapiiri. Valvomme tehokkaasti ja taloudellisesti.
Henkilöstömme on aidosti osa asiakkaidemme yhteisöä. Ymmärrämme olevamme omalta osaltamme vastuussa myymälän siisteydestä, viihtyisyydestä ja menestyksestä.
Vartijamme huolehtivat myös seuraavista tehtävistä: ympärivuorokautinen myymälävartiointi, turvallisuusjärjestelmien valvonta, saattopalvelut sekä kameraseuranta esimerkiksi kauppakeskuksen valvomosta.

Tarvitsetko vartiointipalveluja?

Täytämme yrityksesi turvallisuustarpeet ja räätälöimme vartiointipalvelumme toiveidesi mukaisesti. Kun yrityksesi turvallisuustaso kaipaa kohennusta, ota meihin yhteyttä:
myynti@prevent360.fi ja asiakaspalvelu 010 443 6110.

Tule meille vartijaksi

Yrityksessämme työskentelee kaikkiaan 1400 vartijaa. Tule mukaan ammattitaitoiseen joukkoomme. Katso avoimet työpaikat täältä tai lähetä meille avoin hakemus.

Asiakastoimialat

Sen sijaan, että keskittyisimme vain muutamaan toimialaan, palvelemme asiakkaita laidasta laitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että pystymme rakentamaan jokaisella asiakkaalle juuri hänelle sopivimman kokonaisuuden keräämämme monipuolisen kokemuksen pohjalta.

Lue lisää

Prevent 360 yrityksenä

Prevent 360 syntyi vuodenvaihteessa, kun Intera Partnersin hallinnoimat rahastot ostivat ISS Security Oy:n tukeakseen yrityksen kehitystä turvallisuusalan edelläkävijäksi. Rakennamme palvelu- ja ratkaisuvalikoimastamme tehokkaan kokonaisturvallisuusratkaisun liiketoimintasi häiriöttömyyden varmistamiseksi.

Lue lisää

TURVALLISUUSPALVELUJA JOKAISEEN TARPEESEEN

Saat meiltä kaikki tarvitsemasi turvallisuuteen ja liiketoiminnan turvaamiseen liittyvät palvelut ja ratkaisut. Prevent 360 on kotimainen toimija, joka tarjoaa saumattomana ja kustannustehokkaana kokonaisuutena turvatarpeeseen liittyvän konsultoinnin ja strategian, turvatekniikan ja digitaaliset palvelut – sekä tietenkin vartijat kaikkiin tilanteisiin ja tapahtumiin.

Vartiointipalvelut

Vartijan työssä korostuu turvallisuuden lisäksi myös asiakaspalvelu. Hyvä vartija viestii ympäristöönsä jämäkkyyttä ja varmuutta. Saat yrityksellesi vartiointikokonaisuuden, joka hyödyntää uusimpia teknologioita.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! LUE LISÄÄ

Turvatekniikka

Tarjoamme yrityksellesi erilaisia järjestelmiä, joilla voidaan luoda kokonaisvaltainen tilannekuva turvallisuudesta ja päättää jatkotoimista. Me huolehdimme puolestasi laitteiden toimivuudesta ja niiden käytöstä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! LUE LISÄÄ

Etäpalvelut

Etäkäyttöpalveluiden avulla voimme olla aina läsnä sellaisissa paikoissa, joissa jatkuvaa fyysistä läsnäoloa ei tarvita.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! LUE LISÄÄ

Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohtamisen asiantuntijamme voi tehdä esimerkiksi kartoitus- ja kehitystehtäviä. Tämä vapauttaa yrityksesi vastuuhenkilöt keskittymään omaan ydintoimintaansa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! LUE LISÄÄ